Jun 25, 2019   11:53 p.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Pevnostná a dynamická analýza sedadla automobily
Title of topic in English: Stress-strain and dynamic analysis of seat of automobile
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Supervising department: Institute of applied mechanics and mechatronics - FME
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Annotation: Posúdenie sedadla z hľadiska pevnostného a dynamického ako celku, prípadne vybraných častí. Na riešenie bude použitá metóda konečných prvkov aj s uvažovaním rýchlych dynamických dejov. Cieľom bude porovnanie numerických a experimentálnych výsledkov.
Annotation in English: Arm of PhD thesis is numerical and experimental solution of problem of seat of automobile. In numerical solution will be used finite element methods with high speed transient dynamic. Stress-strain analysis of seat or parts of seat.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-APLM Applied Mechanics-- not entered -- -- not entered --
D-APLME Applied Mechanics-- not entered -- -- not entered --
D-APLMExA Applied Mechanics (in english language)-- not entered -- -- not entered --
D-APLMxA Applied Mechanics (in english language)-- not entered -- -- not entered --