21. 7. 2019  22:09 Daniel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Pevnostná a dynamická analýza sedadla automobily
Názov témy anglicky: Stress-strain and dynamic analysis of seat of automobile
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky - SjF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.
Anotácia: Posúdenie sedadla z hľadiska pevnostného a dynamického ako celku, prípadne vybraných častí. Na riešenie bude použitá metóda konečných prvkov aj s uvažovaním rýchlych dynamických dejov. Cieľom bude porovnanie numerických a experimentálnych výsledkov.
Anotácia anglicky: Arm of PhD thesis is numerical and experimental solution of problem of seat of automobile. In numerical solution will be used finite element methods with high speed transient dynamic. Stress-strain analysis of seat or parts of seat.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-APLM aplikovaná mechanika-- nezadané -- -- nezadané --
D-APLME aplikovaná mechanika-- nezadané -- -- nezadané --
D-APLMExA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --
D-APLMxA aplikovaná mechanika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --