26. 6. 2019  10:00 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Úsporné legovanie zlievarenských Al-Si zliatin so zvýšeným obsahom železa.
Název tématu anglicky: Microalloying of foundry Al-Si alloys with high content of iron.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Anotace: Fyzikálno-metalurgické vlastnosti zlievarenských materiálov na báze Al-Si výrazne ovplyvňuje prítomnosť plynov a škodlivých prímesí, ku ktorým v prvom rade patrí Fe. Železo tvorí v silumíne tvrdé a krehké fázy, ktoré spôsobujú pokles pevnosti a zhoršenie plastických vlastností odliatkov. Cieľom dizertačnej práce bude výskum možností metalurgickej kompenzácie negatívneho pôsobenia železa na mechanické vlastnosti silumínov úsporným legovaním taveniny prísadami typu modifikátorov.
Anotace anglicky: The presence of gases and harmful contaminants, which primarily include iron affect significantly the physical-metallurgical properties of the foundry Al-Si alloys. In the Al-Si alloys, the iron forms the hard and brittle phases, which cause the drop in strength and worsening in plastic properties of castings. The aim of PhD. thesis will be to study the possibility of metallurgical offset the iron negative action on mechanical properties of Al-Si alloys by microallyoing of a liquid metal. The microallyoing additions will be of type of modifiers.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-STM strojárske technológie a materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --