28. 10. 2020  4:50 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Nadradený systém pre monitorovanie a riadenie úloh v laboratóriu
Názov témy anglicky: HMI interface for laboratory equipment
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Ernek, PhD.
Abstrakt: Správa rozličných zariadeniach v laboratóriu si vyžaduje centralizované riešenie pre monitorovanie procesov. Riadiace systémy procesov komunikujú s centrálnym riadiacim systémom pomocou ADS alebo OPC DA protokolov. Cieľom práce je vytvoriť centralizované riadenie a monitorovanie procesov v laboratóriu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.