28. 10. 2020  4:44 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Nelineárne riadenie magnetickej levitácie
Názov témy anglicky:
Nonlinear control of magentic levitation model
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Ernek, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Ernek, PhD.
Abstrakt:
Model magnetickej levitácie je nelineárnym a nestabilným systémom. Za účelom riadenia je vhodné využiť metódy nelineárneho riadenia. Cieľom práce je modelovanie, identifikácia a návrh riadenia pre tento model.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.