20. 9. 2019  13:51 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh regulátorov vo frekvenčnej oblasti
Názov témy anglicky: Frequency Domain Design of Control Systems
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Abstrakt: Na základe znalosti modelu procesu sa navrhne PID regulátor vo frekvenčnej oblasti so zabezpečením požadovanej kvality riadenia. Úlohy: 1. Získajte teoretické poznatky ku algoritmu riadenia vo frekvenčnej oblasti pre vybrané modely systémov, naštudujte literatúru k danej problematike. 2. Navrhnite algoritmy PID riadenia so zabezpečením požadovanej kvality riadenia s využitím logaritmicko-frekvenčných charakteristík. 3. Realizujte a overte navrhnuté algoritmy riadenia pre vybrané systémy v prostredí Matlab/Simulink. 4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.