20. 9. 2019  22:23 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie modelu chemického reaktora
Názov témy anglicky: Control Design for Model of Chemical Reactor
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Abstrakt: Na základe získaného modelu procesu sa navrhnú viaceré algoritmy riadenia. Cieľom práce je všetky navrhnuté metódy riadenia implementovať pre zadaný model riadeného systému a analyzovať ich vlastnosti z hľadiska kvality riadenia. Úlohy: 1. Získajte teoretické poznatky ku algoritmom modelovania a riadenia dynamických systémov, naštudujte literatúru k danej problematike. 2. Navrhnite algoritmy riadenia (metóda optimálneho modulu, metóda priamej syntézy a iné) s využitím získaného modelu chemického reaktora. 3. Realizujte a overte navrhnuté algoritmy riadenia pre model chemického reaktora v prostredí Matlab/Simulink. 4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.