Jun 19, 2019   3:36 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riadenie modelu chemického reaktora
Title of topic in English: Control Design for Model of Chemical Reactor
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jana Paulusová, PhD.
Summary: Na základe získaného modelu procesu sa navrhnú viaceré algoritmy riadenia. Cieľom práce je všetky navrhnuté metódy riadenia implementovať pre zadaný model riadeného systému a analyzovať ich vlastnosti z hľadiska kvality riadenia. Úlohy: 1. Získajte teoretické poznatky ku algoritmom modelovania a riadenia dynamických systémov, naštudujte literatúru k danej problematike. 2. Navrhnite algoritmy riadenia (metóda optimálneho modulu, metóda priamej syntézy a iné) s využitím získaného modelu chemického reaktora. 3. Realizujte a overte navrhnuté algoritmy riadenia pre model chemického reaktora v prostredí Matlab/Simulink. 4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.