18. 9. 2019  13:32 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Efektívne hľadanie vo finančných dátach
Názov témy anglicky: Efficient searching in financial data
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Dr. rer. nat. Martin Drozda
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Dr. rer. nat. Martin Drozda
Abstrakt: Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh, analýza a testovanie algoritmov pre efektívne hľadanie vo finančných dátach. Ďalším cieľom je implementácia vhodného webového rozhrania pre zvolený algoritmus. Literatúra: Jin Shieh and Eamonn Keogh. iSAX: indexing and mining terabyte sized time series. In Proceedings of the 14th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining (KDD '08), 2008. ACM, New York, NY, USA, 623-631. DOI: https://doi.org/10.1145/1401890.1401966Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.