20. 9. 2019  14:03 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Dekódovanie pomocou metódy DOOM
Názov témy anglicky: Decoding using the DOOM method
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD.
Abstrakt: Pokrok vo vývoji kvantového počítača má vážne dôsledky aj pre kryptografiu. Je známe, že dostatočne vykonné kvantové počítače budú vedieť efektívne riešiť problém faktorizácie čísla na prvočísla a problém diskrétneho logaritmu. Na náročnosti riešenia týchto problémov je založená bezpečnosť v súčasnosti používaných asymetrických kryptosystémov (napríklad RSA). To znamená, že v prípade existencie dostatočne výkonného kvantového počítača by súčasné asymetrické kryptosystémy už neboli bezpečné. Niektoré odhady hovoria, že takto vykonné kvantové počítače by mohli existovať už o 10 rokov. Je preto dôležité, pracovať na vývoji nových asymetrických kryptosystémov, ktoré budú odolné voči útokom kvantového počítača, a ktoré by mohli nahradiť súčasné asymetrické kryptosystémy. Na dôležitosť tejto témy upozornil aj americký inštitút pre štandardy a technológiu NIST v správe Report on Post-Quantum Cryptography (správa je dostupná na https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NIST.IR.8105.pdf ). NIST zároveň vyhlásil súťaž Post-Quantum Cryptography Standardization Process ( https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography/Post-Quantum-Cryptography-Standardization ) s cieľom navrhnúť nové kryptografické štandardy odolné voči kvantovým počítačom. Do súťaže prišlo vyše 60 návrhov kryptosystémov (všetky návrhy su verejne dostupné na https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography/round-1-submissions ). Tieto návrhy budú v najbližších rokoch verejne analyzované vedeckou komunitou s cieľom vybrať najlepších kandidátov. Viaceré z týchto návrhov sú založené na probléme dekódovania náhodného kvázicyklického lineárneho kódu. Parametre týchto kryptosystémov je nutné nastaviť tak, aby problém dekódovania príslušného kódu bol pre útočníka výpočtovo príliž náročný. Najefektívnejšie známe algoritmy na dekódovanie náhodného lineárneho kódu sú založené na Sternovom algoritme. V prípade, že je kód navyše aj kvázicyklický, môže útočník riešiť viacero inštancií dekódovacieho problému súbežne. V prípade simultálneho riešenia viacerých inštancií dekódovacieho problému je možné použiť techniku DOOM. Cieľom práce je implementovať verziu Sternovho algoritmu využívajúcu techniku DOOM. Úlohy: 1. Naštudujte základné algoritmy na dekódovanie náhodného lineárneho kódu. 2. Naštudujte princípy fungovania Sternovho algoritmu. 3. Naštudujte princípy techniky DOOM. 4. Implementujte verziu Sternovho algoritmu využívajúcu techniku DOOM. 5. Pomocou experimentov porovnajte efektívnosť Sternovho algoritmu s techniku DOOM s efektívnosťou štandardného Sternovho algoritmu. Literatúra: 1. Löndahl, C., 2015. Some Notes on Code-Based Cryptography. Department of Electrical and Information Technology, Lund University. 2. Sendrier, N., 2011, November. Decoding one out of many. In International Workshop on Post-Quantum Cryptography (pp. 51-67). Springer, Berlin, Heidelberg.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatikaI-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.