25. 6. 2019  19:34 Tadeáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Aktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EU
Názov témy anglicky: Current challenges of spatial development in SR and EU
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Fakulta: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu STU - OUP REK
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Anotácia: Aktuálne výzvy priestorového rozvoja v SR a EU a ich priemet do inštrumentária priestorového plánovania
Anotácia anglicky: Current challenges of spatial development in SR and EU and their reflection in the spatial planning instrumentariumObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-PP priestorové plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --