19. 2. 2020  1:36 Vlasta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Fuzzy systém pre Siemens PLC
Název tématu anglicky: Fuzzy system for Siemens PLC
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je naštudovať problematiku fuzzy systémov pre oblasť modelovania a riadenia procesov a navrhnúť všeobecný fuzzy toolbox pre Siemens PLC. Úlohy: 1. Naštudovať teóriu z oblasti fuzzy systémov. 2. Naštudovať programovací nástroj TIA Portal. 3. Navrhnúť a implementovať fuzzy systém pre vybraný PLC systém. 4. Navrhnúť a implementovať fuzzy systém ako regulačný člen hydraulickej sústavy. 5. Overiť funkčnosť navrhnutého fuzzy systému a výsledky vhodne vyhodnotiť. 6. Vytvoriť jednoduchú dokumentáciu. Pozn.: Bakalárska práca môže nadväzovať na existujúci fuzzy systém pre Siemens PLC, ktorý je potrebné rozšíriť, aby bol univerzálny (viac funkcií príslušnosti, viac metód defuzzyfikácie a pod.) alebo je možné fuzzy systém navrhnúť od základov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.