Nov 18, 2019   10:54 a.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Fuzzy systém pre Siemens PLC
Title of topic in English: Fuzzy system for Siemens PLC
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je naštudovať problematiku fuzzy systémov pre oblasť modelovania a riadenia procesov a navrhnúť všeobecný fuzzy toolbox pre Siemens PLC. Úlohy: 1. Naštudovať teóriu z oblasti fuzzy systémov. 2. Naštudovať programovací nástroj TIA Portal. 3. Navrhnúť a implementovať fuzzy systém pre vybraný PLC systém. 4. Navrhnúť a implementovať fuzzy systém ako regulačný člen hydraulickej sústavy. 5. Overiť funkčnosť navrhnutého fuzzy systému a výsledky vhodne vyhodnotiť. 6. Vytvoriť jednoduchú dokumentáciu. Pozn.: Bakalárska práca môže nadväzovať na existujúci fuzzy systém pre Siemens PLC, ktorý je potrebné rozšíriť, aby bol univerzálny (viac funkcií príslušnosti, viac metód defuzzyfikácie a pod.) alebo je možné fuzzy systém navrhnúť od základov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.