13. 10. 2019  22:59 Koloman
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Fuzzy systém pre Siemens PLC
Názov témy anglicky: Fuzzy system for Siemens PLC
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je naštudovať problematiku fuzzy systémov pre oblasť modelovania a riadenia procesov a navrhnúť všeobecný fuzzy toolbox pre Siemens PLC. Úlohy: 1. Naštudovať teóriu z oblasti fuzzy systémov. 2. Naštudovať programovací nástroj TIA Portal. 3. Navrhnúť a implementovať fuzzy systém pre vybraný PLC systém. 4. Navrhnúť a implementovať fuzzy systém ako regulačný člen hydraulickej sústavy. 5. Overiť funkčnosť navrhnutého fuzzy systému a výsledky vhodne vyhodnotiť. 6. Vytvoriť jednoduchú dokumentáciu. Pozn.: Bakalárska práca môže nadväzovať na existujúci fuzzy systém pre Siemens PLC, ktorý je potrebné rozšíriť, aby bol univerzálny (viac funkcií príslušnosti, viac metód defuzzyfikácie a pod.) alebo je možné fuzzy systém navrhnúť od základov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.