20. 9. 2019  14:10 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Neurónová sieť perceptrón pre PLC
Názov témy anglicky: Neural network perceptron for PLC
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je návrh, implementácia a overenie všeobecnej štruktúry umelej neurónovej siete (UNS) perceptrón pre Siemens PLC. Úlohy: - Naštudujte základy teórie z oblasti UNS. - Naštudujte softvér TIA Portal na programovanie a konfiguráciu Siemens PLC. - Naštudujte základy neurónového toolboxu v Matlabe. - Navrhnite všeobecnú štruktúru UNS perceptrón (počet vstupných neurónov, počet výstupných neurónov, počet skrytých vrstiev, počet neurónov v skrytých vrstvách, aktivačné funkcie atď.). - Implementujte a overte navrhnutú štruktúru pre vybrané PLC. Porovnanie vykonajte s Matlabom. Implementácia nemá obsahovať metódu učenia UNS. - Výsledky vhodne vyhodnoťte a vytvorte vhodnú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.