Jun 17, 2019   10:00 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Neurónová sieť perceptrón pre PLC
Title of topic in English: Neural network perceptron for PLC
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je návrh, implementácia a overenie všeobecnej štruktúry umelej neurónovej siete (UNS) perceptrón pre Siemens PLC. Úlohy: - Naštudujte základy teórie z oblasti UNS. - Naštudujte softvér TIA Portal na programovanie a konfiguráciu Siemens PLC. - Naštudujte základy neurónového toolboxu v Matlabe. - Navrhnite všeobecnú štruktúru UNS perceptrón (počet vstupných neurónov, počet výstupných neurónov, počet skrytých vrstiev, počet neurónov v skrytých vrstvách, aktivačné funkcie atď.). - Implementujte a overte navrhnutú štruktúru pre vybrané PLC. Porovnanie vykonajte s Matlabom. Implementácia nemá obsahovať metódu učenia UNS. - Výsledky vhodne vyhodnoťte a vytvorte vhodnú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.