16. 9. 2019  6:24 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riadenie servo systému pomocou gest
Názov témy anglicky: Servo system control using gestures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je riadenie servo systému na základe rozpoznaných gest zosnímaných kamerovým systémom. Úlohy: - Získajte prehľad o možnostiach rozpoznávania gest. Vyberte jednu vhodnú metódu, ktorú podrobne naštudujte. - Naštudujte základy riadenia servo systémov so zameraním sa na Siemens servo systém. - Naštudujte základy TIA Portálu so zameraním sa na servo systémy a kamerové systémy. - Oboznámte sa s modelom servo systému. - Navrhnite a implementujte rozpoznávanie gest pomocou kamerového systému, ktorý bude vstupnou informáciou pre riadenie servo systému. - Navrhnite a implementuje riadenie servo systému s využitím vstupu z kamerového systému a pomocou RFID tagov od spoločnosti Siemens. - Riešenie vhodne vyhodnoťte a zdokumentujte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.