17. 9. 2019  22:08 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Robustný PI regulátor pre deskriptorový systém
Názov témy anglicky: Robust PI controller for descriptor system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je návrh a implementácia robustného regulátora pre deskriptorový systém implementovaný v Siemens riadiacom systéme. Úlohy: - Naštudujte základy robustného riadenia a opisu deskriptorových systémov. - Naštudujte základy TIA Portalu. - Naštudujte základy modelovania a identifikácie systémov. - Navrhnite model deskriptorové systému pre vybraný reálny proces. Identifikujte parametre modelu deskriptorového systému. - Navrhnite a implementuje robustný regulátor pre deskriptorový systém v Siemens riadiacom systéme. - Overte a porovnajte kvalitu regulácie v Matlabe a aj na reálnom procese. Výsledky vhodne vyhodnoťte a zdokumentujte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.