23. 9. 2019  15:37 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Neuroevolúcia riadenia
Názov témy anglicky: Neuroevolution of control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Abstrakt: Umelé neurónové siete (UNS) je možné implementovať ako riadiace systémy v oblasti riadenia spojitých systémov, robotických systémov aj iných objektov. Cieľom projektu je návrh riadenia použitím UNS, pričom ich učenie bude realizované evolučným algoritmom. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku neuroevolúcie, 2. navrhnite parametrizáciu UNS použitím evolučného algoritmu, 3. programovo zrealizujte neuroevolúciu, 4. neuroevolúciu riadenia overte na vhodných príkladoch simulačne aj v reálnom čase.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.