23. 9. 2019  15:39 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Mechatronický systém na meranie modulu pružnosti vzoriek malých rozmerov
Názov témy anglicky: Mechatronic system for the elasticity modulus meassurement of the small samples
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Abstrakt: Obsah projektu je zameraný na výskum a vývoj mechatronického systému na meranie modulu málorozmerných vzoriek. Senzor mechatronického systému bude pozostávať z nylónových umelých svalov, ktorými bude vyvíjaná napínacia elektro-tepelnomechanická sila mechatronického systému. Vyvinutý systém bude reálne zhotovený a aplikovaný na automatické meranie modulu pružnosti malých vzoriek z neznámeho materiálu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.