17. 9. 2019  22:09 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Domáci bezpečnostný systém
Názov témy anglicky: Home security system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: Štandardné bezpečnostné systémy sú založené na báze kombinácie PIR snímačov, dverných a okenných kontaktov a ďalších diskrétnych snímačov, ktoré pri prekročení predvoleného prahu generujú poplachový signál. Alternatívne sú ponúkané aj vizuálne systémy, ktoré poplachový stav generujú len na základe vyhodnotenia zmien v obraze. Úlohou diplomanta je skombinovať obe metódy, od čoho sa dá očakávať zníženie množstva falošných poplachov resp. zachytenie narušenia chráneného priestoru aj v prípade, že niektorý zo samostatných systémov nezareaguje správne. Úlohy: 1. Pre zvolený chránený priestor navrhnite kombináciu vhodného snímača a vizuálneho systému, ktorý ho dostatočne pokryje 2. Navrhnite pre vybrané situácie algoritmy fúzie informácií diskrétneho snímača a vizuálneho systému na báze rozpoznania charakteristických zmien v obraze, ktoré smerujú k obmedzeniu falošných poplachov resp. k zachyteniu narušenia chráneného priestoru aj v prípade, že niektorý zo samostatných systémov danú situáciu nevie vyhodnotiť správne 3. Vyriešte spôsoby diaľkovej notifikácie používateľa na poplach v chránenom priestore formou napr. zaslania e-mail správy a prenosom obrazov chráneného priestoru v čase narušenia 4. Vytvorte diaľkovo prístupné používateľské rozhranie umožňujúce reakciu používateľa na vzniknutý alarm a obsluhu jednotlivých funkcionalítObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.