Jun 17, 2019   8:37 p.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Domáci bezpečnostný systém
Title of topic in English: Home security system
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Summary: Štandardné bezpečnostné systémy sú založené na báze kombinácie PIR snímačov, dverných a okenných kontaktov a ďalších diskrétnych snímačov, ktoré pri prekročení predvoleného prahu generujú poplachový signál. Alternatívne sú ponúkané aj vizuálne systémy, ktoré poplachový stav generujú len na základe vyhodnotenia zmien v obraze. Úlohou diplomanta je skombinovať obe metódy, od čoho sa dá očakávať zníženie množstva falošných poplachov resp. zachytenie narušenia chráneného priestoru aj v prípade, že niektorý zo samostatných systémov nezareaguje správne. Úlohy: 1. Pre zvolený chránený priestor navrhnite kombináciu vhodného snímača a vizuálneho systému, ktorý ho dostatočne pokryje 2. Navrhnite pre vybrané situácie algoritmy fúzie informácií diskrétneho snímača a vizuálneho systému na báze rozpoznania charakteristických zmien v obraze, ktoré smerujú k obmedzeniu falošných poplachov resp. k zachyteniu narušenia chráneného priestoru aj v prípade, že niektorý zo samostatných systémov danú situáciu nevie vyhodnotiť správne 3. Vyriešte spôsoby diaľkovej notifikácie používateľa na poplach v chránenom priestore formou napr. zaslania e-mail správy a prenosom obrazov chráneného priestoru v čase narušenia 4. Vytvorte diaľkovo prístupné používateľské rozhranie umožňujúce reakciu používateľa na vzniknutý alarm a obsluhu jednotlivých funkcionalítLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.