20. 6. 2019  5:37 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Spájanie nerovnakých materiálov technológiou Resistance Element Welding
Název tématu anglicky: Resistance element welding of dissimilar materials
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Anotace: Technológia REW (Resistance Element Welding) patrí medzi nové spôsoby spájania nerovnakých materiálov. Spôsob využíva ohrev spojovacieho nitu a priľahlých oblastí spájaných plechov Joulovým teplom podobne, ako pri bodovom odporovom zváraní. Navrhovaná téma je zameraná na optimalizáciu základných parametrov procesu - tvar a rozmery nitu, tlak a teplotný režim zvárania - pre spájanie vybraných kombinácií kovových materiálov používaných pri výrobe autokarosérií.
Anotace anglicky: Resistance Element Welding (REW) are the new ways of joining dissimilar materials. The process uses the heat of a rivet and metal sheets bonded by Joule heat similar to the resistance welding spot . The proposed topic is focused on optimizing the basic parameters of the process - the shape and dimensions of the rivet, pressure and thermal cycle - joining for selected combination of metal materials used in the manufacture car body.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-STAM strojárske technológie a materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --