22. 10. 2020  7:56 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Meranie hladiny pohonných hmôt vo veľkokapacitných zásobníkoch
Názov témy anglicky:
Measurement of fuel levels in bulk containers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky - SjF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Práca rieši návrh metódy založenej na meraní tlakovej diferencie na meranie výšky hladiny vo veľkokapacitných zásobníkoch na pohonné hmoty. V rámci práce sa vykoná analýza doterajších metód merania výšky hladiny v predmetných zásobníkoch. Zároveň bude navrhnutá nová metóda, ktorá bude podložená experimentom. Výsledky merania musia preukázať znalosť vyhodnotenia, resp. nameraných hodnôt vrátane vyhodnotenia neistôt.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MESK meranie a skúšobníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.