24. 6. 2019  14:13 Ján
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Vplyv starnutia ocelí a optimalizácia materiálového modelu pri tvárnení kombinovaných polotovarov
Název tématu anglicky: The influence of steels ageing process and material model optimization for tailor welded blanks (TWB) forming
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
Anotace: Starnutie ocelí má významný vplyv na dobu spracovateľnosti plechov plošným tvárnením - osobitne hlbokým ťahaním. Ešte významnejšie sa tento jav prejavuje pri tvárnení kombinovaných polotovarov (TWB), ktorých jednotlivé časti sú z materiálov s odlišnými napäťovodeformačnými vlastnosťami. Výrazne rastie nebezpečie tvorby trhlín na výťažkoch. Jedným zo spôsobov predikcie tvorby defektov je optimalizácia materiálového modelu v simuláciach hlbokého ťahania a voľba vhodnej kombinácie materiálov pre konkrétny tvar a rozmer hlbokého výťažku.
Anotace anglicky: The steels ageing has a significant affect on processing time of blanks by sheet metal forming – especially by deep drawing. This affect proves more remarkable during the tailor welded blanks (TWB) forming which single parts are made of materials with different stress-strain characteristics. A danger of cracks in the cups increases markedly. One of method to predict creating defects is a material model optimization in deep drawing simulation and a choice of suitable material combination for specific form and dimension of deep drawing cup.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-STAM strojárske technológie a materiály-- nezadáno -- -- nezadáno --