Jun 17, 2019   2:36 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Matematické modelovanie inzulín-glukózového systému
Title of topic in English: Mathematical Models of Insulin-Glucose System
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marián Tárník, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marián Tárník, PhD.
Summary: Predmetom práce je štúdium vybraných matematických modelov interakcie inzulínového podsystému a glukózového podsystému zdravého subjektu a subjektu s ochorením Diabetes mellitus typu 1. Úlohou je realizácia numerickej simulácie rôznych scenárov denného režimu diabetika s cieľom pomôcť diabetikom lepšie pochopiť ochorenie a prispieť tak k lepšej kompenzácii diabetu. Cieľom je tiež analýza modelov inzulín-glukózového systému z hľadiska uplatnenia teórie automatického riadenia. Úlohy: 1) Naštudujte vybrané matematické modely inzulín-glukózového systému a vytvorte simulačné programy a schémy. 2) Zvoľte rôzne scenáre denného režimu diabetika a pomocou simulácie vyhodnoťte priebeh zvolených veličín (koncentrácia glukózy a pod.). Cieľom je pomoc pri diabetickej edukácii. 3) Vypracujte prehľad možností automatizovaného dávkovania inzulínu. 4) Vypracujte písomnú prácu o riešení úloh.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.