Jun 16, 2019   7:42 p.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riadenie nelineárnych systémov s využitím PID regulátorov
Title of topic in English: Nonlinear systems control using PID controllers
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Summary: PID regulátory sú najčastejšie využívané v priemyselných aplikáciách vďaka jednoduchému návrhu aj použitiu, sú však určené na riadenie lineárnych systémov. Pri riadení nelineárnych systémov, ktorých dynamické vlastnosti závisia od pracovného bodu, je potrebné týmto zmenám prispôsobovať aj parametre regulátora. Jednou z možností je tzv. plánovanie zosilnenia (gain scheduling), ktoré je založené na výpočte parametrov PID regulátorov pre viaceré pracovné body, pričom aktuálne nastavenie parametrov regulátora je realizované na základe aktuálneho stavu systému (pracovného bodu). Cieľom bakalárskej práce je naštudovať, implementovať a analyzovať vlastnosti tejto stratégie riadenia. Úlohy: 1. Naštudujte metódu tzv. plánovania zosilnenia (gain scheduling). 2. Navrhnite štruktúru riadenia nelineárnych systémov pomocou PID regulátorov s plánovaním zosilnenia. 3. Realizujte navrhnutú štruktúru riadenia v programovom systému Matlab-Simulink. 4.Analyzujte jej vlastnosti na simulačných príkladoch a experimentálne ju overte. 5. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.