16. 9. 2019  6:39 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie nelineárnych systémov s využitím PID regulátorov
Názov témy anglicky: Nonlinear systems control using PID controllers
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
Abstrakt: PID regulátory sú najčastejšie využívané v priemyselných aplikáciách vďaka jednoduchému návrhu aj použitiu, sú však určené na riadenie lineárnych systémov. Pri riadení nelineárnych systémov, ktorých dynamické vlastnosti závisia od pracovného bodu, je potrebné týmto zmenám prispôsobovať aj parametre regulátora. Jednou z možností je tzv. plánovanie zosilnenia (gain scheduling), ktoré je založené na výpočte parametrov PID regulátorov pre viaceré pracovné body, pričom aktuálne nastavenie parametrov regulátora je realizované na základe aktuálneho stavu systému (pracovného bodu). Cieľom bakalárskej práce je naštudovať, implementovať a analyzovať vlastnosti tejto stratégie riadenia. Úlohy: 1. Naštudujte metódu tzv. plánovania zosilnenia (gain scheduling). 2. Navrhnite štruktúru riadenia nelineárnych systémov pomocou PID regulátorov s plánovaním zosilnenia. 3. Realizujte navrhnutú štruktúru riadenia v programovom systému Matlab-Simulink. 4.Analyzujte jej vlastnosti na simulačných príkladoch a experimentálne ju overte. 5. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.