28. 5. 2020  14:52 Viliam
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Vplyv biomechanických parametrov oka na aplanáciu
Název tématu anglicky:
Influence of Biomechanical Parameters on Eye Applanation
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Roland Jančo, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
Fakulta:
Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.
Anotace:
Cieľom práce je sledovanie vplyvu základných biomechanických parametrov ľudského oka na jeho aplanáciu počas vyšetrenia vnútro-očnicového tlaku. Tým sa stanovia rozsahy a vplyv na presnosť a spoľahlivosť merania očného tlaku. Meranie očného tlaku je dôležité v prevencii zeleného zákalu.
Anotace anglicky:
The aim of this work is to determine the influence of basic biomechanical parameters of human eye on the applanation during the eye pressure measuring. Thus all ranges and influences of eye pressure measuring on the accuracy and the reliability will be done. The measurement of eye pressure is important in the glaucoma prevention.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-APLM aplikovaná mechanika