20. 9. 2019  22:55 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Generovanie obrazu ľudskej tváre umelou neurónovou sieťou
Názov témy anglicky: Generation of the human face image using artificial neural network
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť metodiku a programovo realizovať generovanie ľudskej tváre na základe vstupnej podmienky použitím hlbokej umelej neurónovej siete a hlbokého učenia. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku umelých neurónových sietí a generovania obrazu. 2. Navrhnite vhodný prístup pri generovaní tváre na základe vstupnej podmienky. 3. Návrh naprogramujte a overte jeho funkčnosť. 4. Zhodnoťte a zdokumentujte dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.