Jun 18, 2019   0:41 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Algoritmy pre krátkodobú predikciu glykémie
Title of topic in English: Algorithms for short term glycemia prediction
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marián Tárník, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marián Tárník, PhD.
Summary: Primárnym cieľom práce je navrhnúť systém pre krátkodobú predikciu koncentrácie glukózy v krvi (glykémie) ľudí s diabetom 1. typu. Za vedľajší cieľ možno označiť vytvorenie prehľadu algoritmov, ktoré sú v súčastnosti predmetom výskumu a vývoja v tejto oblasti. Hlavná časť práce predpokladá zvládnutie využitia štandardných lineárnych (black-box) modelov v aplikácii pre predikciu vo všeobecnosti. Predpokladá sa však tiež zhodnotenie a prípadná implementácia algoritmov využívajúcich súčasné dostupné nástroje z oblasti strojového učenia (machine learning) a neurónových sietí. Úlohy: 1. Realizujte spracovanie dát súvisiacich s predikciou glykémie. Zdroje dát: Diabetický denník (elektronický) a systém pre kontinuálne monitorovanie glykémie. 2. Navrhnite a realizujte algoritmus predikcie s využitím štandardných lineárnych (black-box) modelov (napr. ARX). 3. Vypracujte prehľad matematických modelov vhodných pre predikciu glykémie z oblasti strojového učenia (machine learning). 4. Vypracujte prezentáciu príkladu využitia systému pre predikciu glykémie. 5. Vypracujte písomnú správu o riešení úloh.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.