Jun 17, 2019   2:34 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Multiagentový systém v priemyselnom prostredí
Title of topic in English: Multiagent system in an Industry environmnet
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Dekan, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Dekan, PhD.
Summary: Automatické vozidlá sa v priemyselnom prostredí využívajú už niekoľko desaťročí. Ich nasadenie v prostredí Industry 4.0 je však často problematické a nerentabilné. Preto musia tieto vozidlá nahradiť inteligentnejšie AGV, schopné pohybu aj v prostredí, ktoré je možné dynamicky meniť. Je predpoklad, že vo fabrike podľa modelu Industry 4.0 sa bude pohybovať skupina takýchto robotov. Tieto roboty musia byť schopné pohybu po spoločných trasách a musia medzi sebou zdieľať kritické informácie ako je ich poloha a mapa. Vzhľadom na bezpečnostné nároky priemyselného prostredia, je nutné, aby túto flotilu kontroloval nadradený systém - supervízor. Diplomová práca bude riešená v spolupráci s firmou Photoneo s.r.o..Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.