23. 9. 2019  15:53 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Multiagentový systém v priemyselnom prostredí
Názov témy anglicky: Multiagent system in an Industry environmnet
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Dekan, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Dekan, PhD.
Abstrakt: Automatické vozidlá sa v priemyselnom prostredí využívajú už niekoľko desaťročí. Ich nasadenie v prostredí Industry 4.0 je však často problematické a nerentabilné. Preto musia tieto vozidlá nahradiť inteligentnejšie AGV, schopné pohybu aj v prostredí, ktoré je možné dynamicky meniť. Je predpoklad, že vo fabrike podľa modelu Industry 4.0 sa bude pohybovať skupina takýchto robotov. Tieto roboty musia byť schopné pohybu po spoločných trasách a musia medzi sebou zdieľať kritické informácie ako je ich poloha a mapa. Vzhľadom na bezpečnostné nároky priemyselného prostredia, je nutné, aby túto flotilu kontroloval nadradený systém - supervízor. Diplomová práca bude riešená v spolupráci s firmou Photoneo s.r.o..Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.