17. 9. 2019  22:29 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Detekcia objektov v mračne bodov
Názov témy anglicky: Object detection in a Point cloud
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Dekan, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Dekan, PhD.
Abstrakt: V súčasnej dobe sa čoraz častejšie v priemyselnom prostredí využívajú mračná bodov. Možnosti ich využitia sú prakticky neobmedzené, či už od základnej bezpečnosti až po náročné detekcie v kolaboratívnej robotike. Základný problém, ktorý pre ich praktické použitie treba vyriešiť, je detekcia objektov. Na riešenie tejto problematiky existuje veľké množstvo existujúcich algoritmov. Efektívnosť a spoľahlivosť týchto algoritmov je pre rôzne aplikácie odlišná. Úlohou tejto práce je tieto systémy overiť a porovnať. Diplomová práca bude riešená v spolupráci s firmou Photoneo s.r.oObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.