22. 11. 2019  18:51 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza požiarnej odolnosti rámu
Názov témy anglicky: Analysis of the frame fire safety
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Abstrakt: Poslucháč teoreticky spracuje problematiku požiarneho namáhania konštrukcií podľa Eurokódov. Zhodnotí výpočtové metódy na analýzu vplyvu teploty na konštrukciu. Na konkrétnej konštrukcii urobí parametrickú štúdiu vplyvu teploty na konštrukciu. Simulovaním namáhania konštrukcie na počítači metódou MKP ilustruje namáhanie konštrukcií od požiaru.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.