16. 12. 2019  3:19 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Názov témy anglicky: Optimization of the steel frame of the hall
Stav témy: schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Abstrakt: Poslucháč teoreticky spracuje problematiku optimalizácie tvaru nosníkových sústav. Definuje zaťaženie a kombináciu zaťaženia a kritéria hodnotenia spoľahlivosti konštrukcií podľa Eurokódov. Pre rozhodujúci vplyv zaťaženia optimalizuje tvar združeného oceľového rámu haly. Urobí parametrickú štúdiu návrhu rámu pre typické zostavy konštrukcií hál. Simulovaním úlohy na počítači ilustruje dané riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.