17. 11. 2019  23:03 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Název tématu anglicky: Experimental and numerical analysis of the extreme wind impact to the atypical buildings
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2020/2021
Navrhl: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Anotace: Cieľom práce je analyzovať bezpečnosť a spoľahlivosť budov atypického profilu na účinky extrémneho vetra. V práci nadviazať na doterajšie výsledky v analýzach účinku vetra na budovy. Vplyv vetra na skupiny budov a budovy rôzneho profilu nie je riešený v normách. Cieľom práce bude experimentálne a numericky analyzovať vplyv vetra na modeloch skupiny budov atypického profilu, ktoré nie sú riešené v normách. Modelové simulácie prúdenia vetra realizovať v programe FLUID ANSYS. Parametrické analýzy vplyvu geometrických charakteristík skupiny budov, drsnosti terénu, smeru a rýchlosti vetra sa realizujú na numerických modeloch. Experimentálne vo veternom tuneli BLWT sa overia výsledky získané numericky.
Anotace anglicky: The aim of this work is to analyze the safety and reliability of buildings atypical profile due to the effects of extreme wind. The results of the analysis of wind load influence to the buildings will be considered. The effect of the wind on buildings and groups of buildings of varying profile is not determined in the standards. The aim of the work is to analyze experimentally and numerically the impact of wind on models of buildings of the atypical profile that are not addressed in the standards. To use the program FLUID ANSYS for the simulations of wind flow on calculation models. Parametric analysis of the influence of geometric characteristics of buildings, terrain roughness, wind direction and speed will be performed on numerical models. The results obtained numerically will be verified on experimental model in wind tunnel BLWT.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-APLME4 aplikovaná mechanika