Oct 29, 2020   11:05 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Title of topic in English: Analysis of the soil-structure interaction under seismic loading
State of topic:
approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students:
5
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Diplomant spracuje problematiku riešenia interakcie konštrukcií s podložím za seizmického zaťaženia. Analyzuje bezpečnosť a odolnosť konštrukcie spektrálnou analýzou za uváženia interakcie konštrukcie s podložím a duktility systému podľa odporúčaní Eurokódov s aplikáciou na konkrétny objekt budovy. Diplomová práca bude spracované v nasledovnej štruktúre : - Teoretický úvod - Metodika, použité výpočtové metódy a prostriedky - Popis objektu - nosný systém, lokalizácia v teréne, vzťah k okoliu, východzia dokumentácia, - Výpočtová schéma - popis modelu, okraj.podmienok, väzieb - Zaťaženie a kombinácia zaťažovacích stavov, - Výpočtový model a výpočtové metódy, - Vyhodnotenie statických výpočtov, - Návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov - Závery - technicko ekonomické zhodnotenie návrhu, tech.správa a odporúčaniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS Structures of Buildings
I-NKS-DOS dopravné stavby

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.