Oct 21, 2020   10:59 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systému
Title of topic in English:
Probability and sensitivity analysis of structural system reliability
State of topic:
approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students:
3
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Diplomant spracuje problematiku pravdepodobnostnej a citlivostnej analýzy spoľahlivosti konštrukčného systému budovy s využitím simulačných metód pre kombinácie zaťažení podľa odporúčaní Eurokódov. Numerickou analýzou na MKP modeli sa urobí parametrická štúdia odolnosti nosných prvkov konštrukcie. Diplomová práca bude spracované v nasledovnej štruktúre : - Teoretický úvod - Metodika, použité výpočtové metódy a prostriedky - Popis objektu - nosný systém, lokalizácia v teréne, vzťah k okoliu, východzia dokumentácia, - Výpočtová schéma - popis modelu, okraj.podmienok, väzieb - Zaťaženie a kombinácia zaťažovacích stavov, - Výpočtový model a výpočtové metódy, - Vyhodnotenie statických výpočtov, - Návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov - Závery - technicko ekonomické zhodnotenie návrhu, tech.správa a odporúčaniaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Track
I-NKS Structures of Buildings
I-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie
I-NKS Structures of Buildings
I-NKS-DOS dopravné stavby

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCE15505_SV Structural Analysis