Jun 17, 2019   7:00 p.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Využitie hlbokých neurónových sietí na diagnostiku ochorení z obrazových dát
Title of topic in English: The use of deep neural networks to diagnose diseases from image data
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je otestovať možnosti hlbokých neurónových sietí v oblasti diagnostiky ochorení z obrazových dát. Úlohy: 1. Naštudujte teóriu hlbokých neurónových sietí a ich realizáciu v prostredí Matlab. 2. Vykonajte trénovanie existujúcich štruktúr hlbokých sietí (Alexnet, VGG16, VGG19, Googlenet, ...) na vybraných databázach obrazov ochorení. 3. Experimentálne navrhnite úpravy štruktúr sietí alebo predspracovania obrazov na zlepšenie úspešnosti rozpoznávania. 4. Výsledky trénovania a testovania jednotlivých štruktúr hlbokých sietí zdokumentujte a porovnajte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.