16. 7. 2019  18:10 Drahomír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Meranie vzdialenosti mikrovlnným radarom
Název tématu anglicky: Microwave radar distance measurement
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: Autonómne mobilné roboty pri svojom pohybe v prostredí s prekážkami typicky používajú rôzne typy laserových a ultrazvukových snímačov. V ostatnom čase sa objavili prakticky použiteľné a finančne dostupné mikrovlnné radary, ktoré môžu slúžiť na tento účel. Úlohou študenta je overiť vhodnosť konkrétneho meracieho zariadenia pre tento účel. Úlohy: 1. Navrhnite laboratórne pracovisko na báze mikrovlnného radaru umožňujúci meranie vzdialenosti od rôznych typov prekážok 2. Vyhodnoťte presnosť a opakovateľnosť meraní a posúďte vhodnosť snímača pre aplikáciu v mobilnej robotike 3. Porovnajte vlastnosti mikrovlnného snímača s iným typmi snímačov 4. Diskutujte možnosť fúzie údajov získaných z mikrovlnného snímača s signálmi z iných typov snímačovOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-RK robotika a kybernetika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.