16. 9. 2019  6:03 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Meranie vzdialenosti mikrovlnným radarom
Názov témy anglicky: Microwave radar distance measurement
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Abstrakt: Autonómne mobilné roboty pri svojom pohybe v prostredí s prekážkami typicky používajú rôzne typy laserových a ultrazvukových snímačov. V ostatnom čase sa objavili prakticky použiteľné a finančne dostupné mikrovlnné radary, ktoré môžu slúžiť na tento účel. Úlohou študenta je overiť vhodnosť konkrétneho meracieho zariadenia pre tento účel. Úlohy: 1. Navrhnite laboratórne pracovisko na báze mikrovlnného radaru umožňujúci meranie vzdialenosti od rôznych typov prekážok 2. Vyhodnoťte presnosť a opakovateľnosť meraní a posúďte vhodnosť snímača pre aplikáciu v mobilnej robotike 3. Porovnajte vlastnosti mikrovlnného snímača s iným typmi snímačov 4. Diskutujte možnosť fúzie údajov získaných z mikrovlnného snímača s signálmi z iných typov snímačovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.