Jun 18, 2019   1:03 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Meranie vzdialenosti mikrovlnným radarom
Title of topic in English: Microwave radar distance measurement
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Summary: Autonómne mobilné roboty pri svojom pohybe v prostredí s prekážkami typicky používajú rôzne typy laserových a ultrazvukových snímačov. V ostatnom čase sa objavili prakticky použiteľné a finančne dostupné mikrovlnné radary, ktoré môžu slúžiť na tento účel. Úlohou študenta je overiť vhodnosť konkrétneho meracieho zariadenia pre tento účel. Úlohy: 1. Navrhnite laboratórne pracovisko na báze mikrovlnného radaru umožňujúci meranie vzdialenosti od rôznych typov prekážok 2. Vyhodnoťte presnosť a opakovateľnosť meraní a posúďte vhodnosť snímača pre aplikáciu v mobilnej robotike 3. Porovnajte vlastnosti mikrovlnného snímača s iným typmi snímačov 4. Diskutujte možnosť fúzie údajov získaných z mikrovlnného snímača s signálmi z iných typov snímačovLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.