Aug 25, 2019   9:58 p.m. Ľudovít
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Komunikáčné technológie pre automotív
Title of topic in English: Communicative technologies for automotive
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Summary: V súčasnosti prebiehajú aktivity podporujúce automotív. Prirodzene, dôležitú časť obsahu problematiky predstavujú telekomunikácie, a to tak na úrovni V2V, ale aj V2I. Súčasným trendom v oblasti je hľadanie optimálnych komunikačných technológií a ich efektívna implementácia. Špecifikácia zadania: 1. Naštudovať technológie LTE-A. 2. Analyzovať LTE-A pre využitie v platforme autonómnych vozidiel. 2. Navrhnúť komunikačný model pre V2I. 3. Následne diskutovať výhody a nevýhody z modelu plynúce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.