21. 10. 2019  4:16 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komunikáčné technológie pre automotív
Názov témy anglicky: Communicative technologies for automotive
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti prebiehajú aktivity podporujúce automotív. Prirodzene, dôležitú časť obsahu problematiky predstavujú telekomunikácie, a to tak na úrovni V2V, ale aj V2I. Súčasným trendom v oblasti je hľadanie optimálnych komunikačných technológií a ich efektívna implementácia. Špecifikácia zadania: 1. Naštudovať technológie LTE-A. 2. Analyzovať LTE-A pre využitie v platforme autonómnych vozidiel. 2. Navrhnúť komunikačný model pre V2I. 3. Následne diskutovať výhody a nevýhody z modelu plynúce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.