Oct 19, 2019   6:52 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Koordinácia prvkov siete - VANET
Title of topic in English: Network element coordination - VANET
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Summary: Cieľom projektu bude návrh komunikačného protokolu, teda spôsob vzájomného "dohadovania" komunikujúcich vozidiel tak, aby sa zabezpečilo predchádzanie kolíziám a obmedzili čakacie doby pri rozbiehaní na semaforoch a pri obchádzaní prekážok. Celkovým výsledkom bude tvorba softvérového modelu komunikujúcich agentov. Špecifikácia témy: 1. Naštudujte aktuálny stav vývoja VANET sietí a protokolov pre IVC. 2. Navrhnite spôsoby šírenia informácií o vzájomných polohách a predikcii možných trajektórií vozidiel. 3. Navrhnite komunikačný protokol - spôsob vzájomnej negociácie komunikujúcich vozidiel tak, aby sa zabezpečilo predchádzanie kolíziám a obmedzili čakacie doby pri rozbiehaní na semaforoch a pri obchádzaní prekážok. 4. Vytvorte softvérový model pre komunikujúcich agentov a realizujte jeho implementáciu do navrhnutého protokolu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-TLK Telecommunications

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.