22. 9. 2019  16:07 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Koordinácia prvkov siete - VANET
Názov témy anglicky: Network element coordination - VANET
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu bude návrh komunikačného protokolu, teda spôsob vzájomného "dohadovania" komunikujúcich vozidiel tak, aby sa zabezpečilo predchádzanie kolíziám a obmedzili čakacie doby pri rozbiehaní na semaforoch a pri obchádzaní prekážok. Celkovým výsledkom bude tvorba softvérového modelu komunikujúcich agentov. Špecifikácia témy: 1. Naštudujte aktuálny stav vývoja VANET sietí a protokolov pre IVC. 2. Navrhnite spôsoby šírenia informácií o vzájomných polohách a predikcii možných trajektórií vozidiel. 3. Navrhnite komunikačný protokol - spôsob vzájomnej negociácie komunikujúcich vozidiel tak, aby sa zabezpečilo predchádzanie kolíziám a obmedzili čakacie doby pri rozbiehaní na semaforoch a pri obchádzaní prekážok. 4. Vytvorte softvérový model pre komunikujúcich agentov a realizujte jeho implementáciu do navrhnutého protokolu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.