Jun 24, 2019   1:32 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Senzorický subsystém mobilnej platformy
Title of topic in English: Sensor subsystem for mobile platform
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Richard Balogh, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je analyzovať vlastnosti a možnosti miniatúrnych senzorov pre ich využitie v mobilných autonómnych systémoch. V práci treba zhrnúť a preskúmať vlasntosti existujúcich moderných senzorov vzdialenosti, polohy a rýchlosti. Študent by mal navrhnúť integrované riešenie jednotky pre meranie s fúziou dát z viacerých senzorov a čo najjednoduchším pripojením vrátane vhodného komunikačného protokolu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.