20. 7. 2019  11:43 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Senzorický subsystém mobilnej platformy
Název tématu anglicky: Sensor subsystem for mobile platform
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Richard Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Richard Balogh, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analyzovať vlastnosti a možnosti miniatúrnych senzorov pre ich využitie v mobilných autonómnych systémoch. V práci treba zhrnúť a preskúmať vlasntosti existujúcich moderných senzorov vzdialenosti, polohy a rýchlosti. Študent by mal navrhnúť integrované riešenie jednotky pre meranie s fúziou dát z viacerých senzorov a čo najjednoduchším pripojením vrátane vhodného komunikačného protokolu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-RK robotika a kybernetika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.