20. 7. 2019  17:49 Iľja
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Senzorický subsystém mobilnej platformy
Názov témy anglicky: Sensor subsystem for mobile platform
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Richard Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Richard Balogh, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analyzovať vlastnosti a možnosti miniatúrnych senzorov pre ich využitie v mobilných autonómnych systémoch. V práci treba zhrnúť a preskúmať vlasntosti existujúcich moderných senzorov vzdialenosti, polohy a rýchlosti. Študent by mal navrhnúť integrované riešenie jednotky pre meranie s fúziou dát z viacerých senzorov a čo najjednoduchším pripojením vrátane vhodného komunikačného protokolu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.